Liikeidea, tavoitteet ja visio

Liikeidea

Sotkamo Silverin liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver pyrkii olemaan Pohjoismaisten mineraaliesiintymien johtava hyödyntäjä. Päämääränä on lisätä yhtiön mineraalivarantoja ja malmivaroja malmitutkimuksella, malmioiden kehittämisellä ja niiden hankinnalla sekä kumppanuussuhteilla.

Sotkamo Silver hallitsee tytäryhtiönsä kautta hopeaesiintymää Taivaljärvellä Suomessa ja kultaesiintymää Hopeavuoressa Tampereen lähistöllä Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on Harnäsin kultaesiintymä, joka on aikaisempi pienehkö kultakaivos Ruotsissa.

Sotkamo Silverin tärkein hanke on Hopekaivos-projekti ja yhtiö on laatimut kannattavuusselvityksen (feasibility study) hankkeesta. Sotkamo Silverin visiona on osallistua alan Pohjoismaiseen rakenteelllseen kehittämiseen.

 

Liiketoiminnan tavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoittee

  • Toteuttaa Hopekaivoshankkeen rahoitusneuvottelut ja käynnistää kaivoksen rakentaminen.
  • Kehittää Sotkamo Silver tuottavaksi kaivosyhtiöksi, joka antaa hyvän tuoton osakkeenomistajilleen.

Pitkän aikavälin tavoitteet

  • Yhtiön tavoitteena on ottaa osaa alan tulevaan Pohjoismaiseen vakauttamiseen ja rakennemuutokseen.

  • Jatkaa muiden Sotkamo Silverin projektien kehittämistä.

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Sotkamo Silverin yleinen taloudellinen tavoite on hoitaa osakkeenomistajien pääomaa kustannustehokkaalla ja vastuullisella tavalla mahdollisimman suuren lisäarvon tuottamiseksi.

Sotkamo Silver ei maksa osinkoja eikä tule niitä maksamaan ennenkuin yhtiö tuottaa voittoa.

Liiketoiminnan visio

  1. Yhtiön henkilökunnalla on vahva erityisosaaminen geologiassa, kaivostoiminnassa, yrittäjyydessä ja johtamisessa.

  2. Yhtiö käyttää ulkoisia ja riippumattomia asiantuntijoita tarkastamaan ja arvioimaan yhtiön omia mineraalivaranto ja -vara sekä teknisiä raportteja.

  3. Yhtiö jakaa selkeää ja avointa tietoa toiminnastaan ensisijaisesti lehdistötiedotteilla sekä yhtiön verkkosivuston välityksellä. Tiedotuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti yhtiön yli 6000 osakkeenomistajaa sekä mahdolliset uudet omistajat ja sijoittajat.