Sisäpiiri

Tietoa sisäpiiriläisistä, heidän omistuksista ja kaupoista on saatavilla Ruotsin finanssivalvonnan ylläpitämästä rekisteristä, Finansinspektionen public insider register http://www.fi.se.

Suora linkki Sotkamo Silver AB'n sisäpiiriläisten kauppoihin on täällä.

Seuraavat henkilöt ovat yhtiön sisäpiiriläisiä:

Päivitetty 2017-11-01

Hallituksenjäsen   Tehtävä
Mauri Visuri   Hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Vesanto   Hallituksen jäsen
Teuvo Jurvansuu   Hallituksen jäsen
Matti Rusanen   Hallituksen jäsen
Ilkka Tuokko   Hallituksen jäsen
 
Johto    
Timo Lindborg   Konserninjohtaja
Ilkka Tuokko   Tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Paul Johnsson   Talousjohtaja
Arttu Ohtonen   Tytäryhtiö Sotkamo Silver AB:n varatoimitusjohtaja
Arto Suokas   Tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtaja
Muut    
     
 
Tilintarkastaja    
Anna Rosendal   Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Sweden