Sisäpiiri

Tietoa sisäpiiriläisistä, heidän omistuksista ja kaupoista on saatavilla Ruotsin finanssivalvonnan ylläpitämästä rekisteristä, Finansinspektionen public insider register http://www.fi.se.

Suora linkki Sotkamo Silver AB'n sisäpiiriläisten kauppoihin on täällä.

Seuraavat henkilöt ovat yhtiön sisäpiiriläisiä:

Päivitetty 2016-07-01

Hallituksenjäsen   Tehtävä
Mauri Visuri   Hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Vesanto   Hallituksen jäsen
Teuvo Jurvansuu   Hallituksen jäsen
Matti Rusanen   Hallituksen jäsen
 
Johto    
Timo Lindborg   Konserninjohtaja
Ilkka Tuokko   Tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Paul Johnsson   Talousjohtaja
Arttu Ohtonen   Tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtaja
Muut    
Judith Müller Nörgren    Muu
 
Tilintarkastaja    
Anna Rosendal   Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Sweden