Sotkamo Silverin Hopeakaivosprojekti lyhyesti

Sijainti Sotkamon kunnassa Itä-Suomessa, 475 kilometriä Helsingistä
Etäisyys Oulun satamasta 240 km
Etäisyys Kajaain lentokentältä 85 km
Geologia Silikaattista porfyriittikiveä, joka voidaan tulkita felsiseksi vulkaniitiksi. Metamorfoitunut felsiseksi vulkanoklastiseksi kiveksi, jossa vulkaanista breksiaa; raitaista kvartsi-serisiitti-biotiittiliusketta ja kvartsi-fyyristä kideuffia.
Tutkimusalue 530 hehtaaria, kaivosluvan ja ympäristöluvan hakuprosessi käynnistetty maaliskuussa 2009
Löydetty 1980
Kairaus Noin 56 000 metriä pinta- ja maanalaista kairausta

Mineraalivarantoarvio Taivaljärven Hopeakaivos (Ag-Zn-Pb-Au) -esiintymälle 28.1.2014 (JORC Code [2004] ohjeiden mukaan) (50g/t Ageq COG käyttäen)

Aikaisemmat toimenpiteet

 • 20 kV sähkölinja, noin 1500 m
 • Kattavat malmitutkimukset ja kaivoksen tekninen suunnittelu jo tehty aikaisempien omistajien toimesta (Outokumpu Oy ja Kajaani Oy)
 • Noin 20-25 milj. euroa käytetty projektisuunnitteluun
 • Kaivostunneli ja tuuletuskuilu valmiina
 • Pinta- ja maanalaista kairausta yhteensä noin 56 000 m
 • JORC koodi mukainen mineraalivarantoarvio valmiina
 • Mineraalivarantoja löytyi huomattavasti lisää lisäkairaussohjelman avulla
 • Ympäristön perustilatutkimus valmiina
 • Ei ilmennyt sellaisia ympäristöriskejä, jotka voisivat estää tai hidastaa kaivoksen rakentamista
 • Alueella erinomainen infrastruktuuri (hyvä tieverkko ja sähkönsaatavuus)
 • Tuotannon voisi käynnistää kolmen vuoden sisällä
 • Hyvälaatuista rikastetta saatavilla perusvaahdotusmenetelmällä
 • Neljän metallin tuotanto (Ag, Au, Zn, Pb) antaa lisäturvaa metallien hinnan vaihteluja vastaan

2010-2013 toimenpiteet

 • 20 kV sähkölinja, noin 1500 m ja 45kV sähkölinja, noin 27 km
 • Kaivostunnelin vedentyhjennys, kunnostus ja tuuletus
 • Viimeisin JORC-mukainen mineraalivarantoarvio valmisti joulukuussa 2011
 • Pilottiprosessin kokeilu valmistui, erinomaisin tuloksin: hopean ja kullan saanti hopea- ja sinkkikonsentraatteihin > 86%
 • Kaivoslupaprosessi valmis, lupa saatu vuonna 2011
 • Alustavat investointi-, käyttöpääoma-, kassavirta- ja nettonykyarvolaskelmat tehty 2007-2008
 • Pinta- ja maanalaista kairausta 11 reikää vuonna 2010 ja 54 reikää vuonna 2011, nämä yhteensä 6200 metriä, vuonna 2013 28 reikää yhteens 3 2000 m. Kairausten kokonaismäärä 56 000 metriä
 • Lisätty mineraalivarantojen ja malmin määrää ja parannettu laatua
 • Toteutettavuus ja kannattavuustutkimus
 • Ympristölupa myönnety 2013
 • Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskatselmus sekä yhteiskuntavaikutusten katselmus (Equator Principles -arviointi)
 • Yksityiskohteinen tekninen kaivos- ja prosessointisuunnitelun päivitys

Työn alla

 • Rakentaminen ja tuotannon käynnistäminen keväällä 2019