Sotkamo Silverin Hopeakaivos - historia

Kuva. Malminäyte Hopeakaivokselta

Kun Hopeakaivoksen aikaisempi kaivospiiri vuonna 2005 päättyi, Sotkamo Silver (aikaisemmin: Silver Resources) haki ja sai tutkimusluvan alueelle, ja perusti toimintaa varten yrityksen vuonna 2006. Hopeakaivoksella on historia, joka ulottuu vuoteen 1980. Tällöin Oulun yliopiston tutkijat löysivät hopeaa pienen jären rannalta. Paikallinen paperiyhtiö Kajaani Oy haki tutkimuslupaa vuonna 1980 ja etsi malmia vuodesta 1981 vuoteen 1988. Ensimmäinen kairattu etsintäreikä antoi sadan metrin pituisen leikkauksen hopeaesiintymästä.

Kajaani Oy ja Outokumpu Oyj tekivät vuonna 1988  yhteisyrityssopimuksen hopeaesiintymän kehittämiseksi ja alkoivat rakentaa tunnelia alas mineralisaatioon. 2,6 km pitkä tunneli ja noin 350 metriä pitkä tuuletushormi rakennettiin vuosien 1988 ja 1990 välillä, mikä merkitsi noin 6 miljoonan euron suuruista investointia. Kannattavuustutkimuksen ja kaivoksen teknisen suunnitteluanalyysin jälkeen projekti lopetettiin vuonna 1991 metallien alhaisten hintojen takia. Hopean hinta oli tuolloin noin 4 dollaria troy-unssilta. Projektin alussa hinta oli ollut 5 ja 10 dollarin välillä. Hopean hinta nousi yli 5 dollarin vuonna 2004, mutta siinä vaiheessa Kajaani Oy ja Outokumpu Oy eivät enää panostaneet kaivosteollisuuteen. Outokumpu peruutti kaivosprojekteihin liittyvät etsintätoimet tehtyään strategisen päätöksen kaivostoiminnan alasajamisesta 1990-luvun lopulla.

Esiintymän löytäminen

Ensimmäiset viitteet Ag-Zn-Au-Pb-mineralisaatiosta saatiin vuonna 1980, kun Oulun yliopiston tutkimusryhmä löysi useita Ag-Zn-Au-Pb-anomaalisia jääkauden ajan lohkareita järven kuivalta rantaviivalta. Oulun yliopiston tutkimusryhmä jatkoi näiden ensimmäisten lohkarelöydösten jälkeen malminetsintää iskuporauksella ja otti näytteitä peruskallio-moreenirajapinnasta sekä pieniä sirunäytteitä peruskalliosta. Iskuporauksen tulokset paljastivat mineralisaation reunaosia lohkarelöydön paikalta 500 m jään kulkusuuntaan. Iskukairausnäytteenottoa jatkettiin timanttikairauksella ja heti ensimmäinen timanttikairattu reikä lävisti mineralisaation keväällä 1981.

Kajaani Oy tulee mukaa

Lokakuussa 1980 Kajaani Oy varmisti mineraalioikeudet Hopeakaivos esiintymään tekemällä valtauksen. Tammikuussa 1982 myönnettiin kaksi valtausta. Ne kattavat nykyään tiedossaolevan Hopeakaivoksen Ag-Zn-Au-Pb esiintymän ja sen lähiympäristön. Menetyksellistä pikaetsintää seurasi timanttikairauskampanja vuosina 1981-1989. Pintakairauskampanja onnistui rajaamaan 40-100 metriä leveän mineralisaation, jonka pituus on 550 metriä, ja joka jatkuu ainakin 650 metrin syvyyteen.

Sotkamo Silver käynnistää kehitystutkimukset uudelleen

Vuonna 2005 silloiset omistajat antoivat kaivospiirin raueta. Samana vuonna Sotkamo Silver Oy:n omistajat jättivät valtausvarauksen kiinteistölle. Vuonna 2006 Sotkamo Silver haki aiemmin tehtyjä valtauksia Hopeakaivos esiintymälle ja sai ne toukokuussa 2007. Vuodesta 2006 Sotkamo Silver on panostanut Hopeakaivos esiintymän kehitykseen, selkeänä tavoitteena on käynnistää Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen rakentaminen loppuvuodesta 2014.

Ensimmäinen NI 43-101 -mukainen mineraalivarantoarvio valmistui vuonna 2007.

Maaliskuussa 2009 Sotkamo Silver Oy anoi Työ- ja elinkeinoministeriöltä kaivoslupaa Hopeakaivos (Ag-Zn-Pb-Au) -esiintymälle. Kaivoslupa myönnettiin huhtikuussa 2011. Yhtiön tavoitteena on käynnistää Hopekaivoksen rakentaminen vuoden 2014 lopuun mennessä.