Muut malmitutkimushankkeet

Mineraaliesiintymät Tipasjärven vhreakivivyöhykkeellä ja Tampereen kulta-alueella Suomessa

Lue tutkimuskohteista lisää raportista: "Mineral properties of Sotkamo Silver Oy - Tipasjärvi  Greenstone Belt and Tampere Gold District, Finland".

  

Harnäs, Ruotsi

Sotkamo Silverillä on Ruotsissa kaivospiiri kullanetsinnälle Harnäsissä Årjängin kunnassa. Kaivos on ollut käytössä pienimuotoisesti 1990-luvulla ja siellä on vielä kohtuullinen määrä kultamalmia jäljellä. Tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta sellaisen mineraalivarannon varmistamiseksi, että tuleva kaivostoiminta olisi perusteltua.