ELY-hanke

Sotkamon Hopeakaivoksen kaivos-, infra- ja ympäristönsuojelurakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle 2 miljoonan euron avustuksen Hopeakaivoksen investointeihin ja kehittämiseen. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Avustus maksetaan erillisen hakemuksen perusteella toteutuneiden ja hyväksyttyjen Hopeakaivoksen rakentamisaikaisten kustannusten mukaisesti.

Toteutusaika: 1.6.2016 – 31.12.2018

Lisätietoja hankkeesta videolla:

 

Hankkeen diaarinumero on POPELY/0104/05.02.09/2016