Sotkamo Silverin Hopeakaivos - nykytilanne ja jatkotoimenpiteet

Ympäristötutkimukset

Oy käynnisti vuonna 2006  Hopeakaivos alueen ympäristön perustilatutkimuksen. Tämän tutkimuksen teki Pöyry Environment Oy Oulusta. Ympäristön perustilatutkimuksen tarkoituksena on antaa yhtiölle ja viranomaisille yksityiskohtainen tieto Hopeakaivos alueen ympäristötilanteesta ennen kaivostoiminnan varsinaista aloittamista.

Ympäristön perustilatutkimus ei tuonut esiin asioita, jotka haittaisivat tai vaikeuttaisivat Hopeakaivoksen kaivostoiminnan aloittamista. Sotkamo Silver jatkoi ympäristötutkimuksia Pöyryn kanssa vuosina 2007 ja 2008. Näissä lisätutkimuksissa tehtiin yksityiskohtaisempi kartoitus alueen eläin- ja kasvikunnasta, sekä otettiin näytteet myös läheisten järvien ja jokien vedestä ja sedimenteistä. Silver Resources tarvitsee ympäristötutkimuksia ympäristöluvan hakemisessa. Tämä lupa on välttämätön kaivostoiminnalle ja se myönnettiin vuonna 2013.

Ensimmäisen ympäristötutkimuksen raportin voi hakea pdf-tiedostona täältä: Environmental Baseline Study 2006 (Pdf)

Toinen ympäristön perustilaraportti saatiin Pöyry Environment Oy:ltä vuonna 2008. Raportti on saatavana pdf-tiedostona täältä: Environmental Baseline Study 2008 (Pdf)

Jalostusprosessin päivitys

Sotkamo Silver tilasi vuoden 2007 alussa Hopeakaivosta varten rikastusprosessin päivityksen Geologiselta tutkimuskeskukselta. Työtä sponsoroi Tekes ja sen teki Geologisen tutkimuskeskuksen Mineraalitekniikan laboratorio. Rikastusprosessin päivitys perustuu vahvasti työlle, jonka Taivalhopea JV ja VTT tekivät 1980 luvulla ja 1990 luvun alussa. Aikaisempi työ analysoitiin ja nykynäkemykset, nykyiset prosessikäytännöt ja viime vuosina tehdyt uudet keksinnöt otettiin mukaan tähän päivitykseen. Selvitys tehtiin kahdelle eri kapasiteetille, 250 000 t/v ja 450 000 t/v.

Päivityksessä on lyhyt kuvaus seuraavista aiheista:

 • Rikastuskaavio
 • Laiteluettelo
 • Rikastuslaitoksen laitteisto
 • Arvio tarvittavista investoinneista
 • Arvio käyttökustannuksista
 • Arvio kokonaiskustannuksista
 • Estimate of total cost
 • Suositukset

Yksi suosituksissa mainituista avainasioista on asianmukaisen pilottilaitostestauksen tarve Hopeakaivoksen malmille. Suositeltu testi valmistui vuonna 2011.

Seuraavat toimenpiteet

 • Täydentävä pintakairaus ja maanalainen kairaus - tehty 2011
 • Täydentävä ympäristötutkimus ja ympäristöluvan hakeminen - tehty 2011
 • Lopullinen kaivoslupa - tehty 2011
 • Exploration and Development Work at The Mine Site - tehty 2011
 • Tutkimus- ja kehitystyöt kaivoksella - tehty 2011
 • Ympäristölupa - saatu 2013
 • Lopullinen kaivoksen rakentamispäätös - tehty 2018
 • Kaivoksen rakentaminen - käynnisssä
 • Tuotannon aloitus