Lehdistötiedotteet

3. huhti 2017 10:15

SOTKAMO SILVER JA TRAXYS OVAT JÄLLEEN SOPINEET YKSINOIKEUDEN TAKARAJAN SIIRTÄMISESTÄ

Sotkamo Silverin ja Traxys Europe SA n ovat sopineet yksinoikeuden takarajan siirtämisestä 21 huhtikuuta saakka. Tämän jälkeen takaraja voidaan vielä siirtää takarajaa yhdellä viikolla, jotta Traxys voi saattaa teknisen sopivuustarkastelu prosessin (technical due diligence) päätökseen, jotta Traxysen hallitus voi tehdä asiasta päätöksen.

Tämän jälkeen yksinoikeutta voidaan jatkaa yhdellä kuukaudella, jotta sitovat sopimukset ja rahoitusjärjestely voidaan laatia. Traxys on kirjallisesti vahvistanut, että he ovat edelleen kiinnostuneita Hopeakaivoshankkeesta tavoitteenaan saattaa prosessi suotuisaan päätökseen mahdollisimman pian.

"Sekä Traxys ja Sotkamo Silver pyrkivät saattamaan hankkeen päätökseen niin pian kuin mahdollista.” kommentoi Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja


Tukholma, 3. huhtikuuta 2017


Timo Lindborg, konsernijohtaja.


Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto on sellaista, jonka Yhtiö̈ on velvollinen ilmoittamaan Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain nojalla.


Viralliset pörssitiedotukset ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen


Tietoa Sotkamo Silver AB:sta

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.


Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.


Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.


ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.


Sarjan 2016/2017 merkintäoptioiden ISIN-koodi on SE0008373880.
Merkintäoptio antaa oikeuden merkitä yhden osakkeen 4 kruunulla (noin 0,43 €) elokuussa 2017.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus: 213800R2TQW1OZGYDX93.


Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai
www.silver.fi


Tietoja Traxys Europe SA -yhtiöstä:

Traxys Groupin pääkonttori sijaitsee Luxemburgissa. Yhtiö on rikaste- ja metallihyödykeiden markkinointitalo, joka toimii metalli- ja luonnonvara alalla. Sen logistiikka, markkinointi, jakelu ja toimitusketjun hallintaan osallistuu yli 300 työntekijää ja 20 toimistoa ympäri maailmaa. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on yli $ 6 miljardia dollaria. Traxys keskittyy ensisijaisesti perusmetallien markkinointiin ja hankintaan sekä seosaineiden, teollisuusmineraalien, kemikaalien toimitamiseen terästehtaille ja valioilla. Yhtiö on yksi suurimmista toimijoista alallaan.

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi. 


Lisätietoja: Timo Lindborg, konsernijohtaja, puh. +46-8-304920.