Tietoa sinkistä

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

Kemiallinen merkki Zn
Järjestysluku 30
Kemiallinen luokka Siirtymämetalli
Atomimassa 65,38
Tiheys 7140kg/m3
Väri Siniharmaa
Sulamispiste 420°C
Kiehumispiste 907°C
Höyrystymislämpö 115,3 kJ/mol
Sulamislämpö 7,3 kJ/mol
Ominaislämpökapasiteetti   0,388 KJ/(kg.K)
Sähkönjohtavuus 0,169×106 S/m
Lämmönjohtavuus 116 W(m.K)

Merkittävät ominaisuudet

Sinkki on kohtalaisen reaktiivinen metalli, joka yhdistyy hapen ja muiden epämetallien kanssa ja reagoi laimeisiin happoihin vapauttamalla vetyä.

Historia

Varhaisin sinkin käyttö oli messingissä, jossa se on seostettuna kuparin kanssa. Tämä käyttö luultavasti syntyi vahingossa, kun sinkkiä sisältävää raaka-ainetta pelkistettiin hiilellä kupariupokkaaseen. Messingin kehitystä ei voi tarkasti ajoittaa, mutta se oli hyvin vakiintunut 20 eKr. mennessä, jolloin roomalaiset käyttivät messinkiä kolikoissa. Kokeelliset havainnot Kreikassa ja Babyloniassa edeltävät tätä käyttöä  ainakin kaksi vuosisataa. On todennäköistä, että pronssi, joka on antanut nimensä arkeologiselle pronssikaudelle 3000 eKr. - 1000 eKr., sisälsi sinkkiä vahingossa tai tarkoituksella. Messinki tunnettiin myös Intiassa ja Kiinassa jo varhain niiden tallennetun historian aikana.

Esiintyminen

Maailmassa on luonnostaan runsaasti sinkkiä. On arvioitu, että ensimmäinen maili maankuorta sisältää
224 000 000 miljoonaa tonnia sinkkiä. Tällainen arvio ei kuitenkaan ota huomioon, onko se on taloudellisesti tai ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla hyödynnettävissä.

Yleisin sinkkimineraali on sinkkivälke (sfaleriitti). Tämä mineraali kiteytyy hydrotermisestä liuoksesta puhtaana sinkkisulfidina ja sitä esiintyy lähes kaikissa nykyisin hyödynnetyissä sinkkiesiintymissä. Sinkkiä louhitaan usein yhdessä lyijyn, kuparin, hopean ja muiden metallien kanssa.

Tilastotietoa

Sinkki ja lyijy ovat kaksi eniten käytettyä värimetallia alumiinin ja kuparin jälkeen ja ne ovat elintärkeitä aineita jokapäiväisessä elämässä.

ILZSG:n (International Lead and Zinc Study Group) kuukausittaiset tiedot on lueteltu alla. Yksityiskohtaista tietoa lyijyn ja sinkin tarjonnasta, kysynnästä, myynnistä, varastoista ja hinnasta on saatavilla ryhmän 68-sivuisestan kuukausijulkaisusta "Lead and Zinc Statistical Bulletin". Lisätietoja varten valitse 'Publications' päävalikosta.

Source: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org.