Tietoa sinkistä

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

Kemiallinen merkki Zn
Järjestysluku 30
Kemiallinen luokka Siirtymämetalli
Atomimassa 65,38
Tiheys 7140kg/m3
Väri Siniharmaa
Sulamispiste 420°C
Kiehumispiste 907°C
Höyrystymislämpö 115,3 kJ/mol
Sulamislämpö 7,3 kJ/mol
Ominaislämpökapasiteetti   0,388 KJ/(kg.K)
Sähkönjohtavuus 0,169×106 S/m
Lämmönjohtavuus 116 W(m.K)

Merkittävät ominaisuudet

Sinkki on kohtalaisen reaktiivinen metalli, joka yhdistyy hapen ja muiden epämetallien kanssa ja reagoi laimeisiin happoihin vapauttamalla vetyä.

Historia

Varhaisin sinkin käyttö oli messingissä, jossa se on seostettuna kuparin kanssa. Tämä käyttö luultavasti syntyi vahingossa, kun sinkkiä sisältävää raaka-ainetta pelkistettiin hiilellä kupariupokkaaseen. Messingin kehitystä ei voi tarkasti ajoittaa, mutta se oli hyvin vakiintunut 20 eKr. mennessä, jolloin roomalaiset käyttivät messinkiä kolikoissa. Kokeelliset havainnot Kreikassa ja Babyloniassa edeltävät tätä käyttöä  ainakin kaksi vuosisataa. On todennäköistä, että pronssi, joka on antanut nimensä arkeologiselle pronssikaudelle 3000 eKr. - 1000 eKr., sisälsi sinkkiä vahingossa tai tarkoituksella. Messinki tunnettiin myös Intiassa ja Kiinassa jo varhain niiden tallennetun historian aikana.

Esiintyminen

Maailmassa on luonnostaan runsaasti sinkkiä. On arvioitu, että ensimmäinen maili maankuorta sisältää
224 000 000 miljoonaa tonnia sinkkiä. Tällainen arvio ei kuitenkaan ota huomioon, onko se on taloudellisesti tai ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla hyödynnettävissä.

Yleisin sinkkimineraali on sinkkivälke (sfaleriitti). Tämä mineraali kiteytyy hydrotermisestä liuoksesta puhtaana sinkkisulfidina ja sitä esiintyy lähes kaikissa nykyisin hyödynnetyissä sinkkiesiintymissä. Sinkkiä louhitaan usein yhdessä lyijyn, kuparin, hopean ja muiden metallien kanssa.

Tilastotietoa

Sinkki ja lyijy ovat kaksi eniten käytettyä värimetallia alumiinin ja kuparin jälkeen ja ne ovat elintärkeitä aineita jokapäiväisessä elämässä.

ILZSG:n (International Lead and Zinc Study Group) kuukausittaiset tiedot on lueteltu alla. Yksityiskohtaista tietoa lyijyn ja sinkin tarjonnasta, kysynnästä, myynnistä, varastoista ja hinnasta on saatavilla ryhmän 68-sivuisestan kuukausijulkaisusta "Lead and Zinc Statistical Bulletin". Lisätietoja varten valitse 'Publications' päävalikosta.

Maaiman jalostetun sinkin tuotanto ja käyttö 2005-2010
000 tonnia 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2009/2010
  tamm.-helm. Marr. Joul. Tamm. Helm.
Kaivostuotanto 10146 10447 11122 11677 11352 1595 1828 1006.3 1081.6 931.9 896.6
Metallituotanto 10221 10655 11360 11655 11287 1646 1991 1043.6 1069.5 1004.8 986.1
Metallin käyttö 10609 11015 11307 11436 10836 1447 1884 974.8 1014.4 927.5 956.9

Source: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org.