Tietoa hopeasta

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

Kemiallinenm merkki Ag (argentum)
Järjestysluku 47
Kemiallinen luokka Siirtymämetallit
Atomimassa 107,87
Tiheys 10,5 g·cm-3
Sulamispiste 961.93 °C
Kiehumispiste 2212 °C
Kovuus 3.25 (Mohs)
Muokattavuus Korkea
Sitkeys Korkea
Sähkönjohtavuus Suurin tunnettu
Lämmönjohtavuus Suurin tunnettu

Miksi hopea

 • Hopea on ainutlaatuinen jalometall.
 • Hopean hinta korreloi vahvasti kullan hinnan kanssa.
 • Tuotettu pääasiallisesti sivutuottee.
 • Merkittäviä teollisuussovelluks.
 • Hopea on arvon säilyttäjä.
 • Fyysisen hopean kysyntä on kasvanut merkittävästi viime vuosina, joka viittaa vahvaan sijoittajakiinnostukseen.
 • Hopean ETF-kysyntä (Exchange Traded Funds) on edelleen ennätystasola.
 • Hopea on monipuolinen teollinen metalli.
 • Uusia käyttötarkoituksia syntyy koko ajan.
 • Hopeaan luotetaan sekä kehittyneiden että kehittyvien talouksien piirissä.
 • Kysyntä kasvanut vuosittain välillä 2001 - 2011 huolimatta nousevasta hinnasta.
 • Kysyntä on suhteellisen joustamatonta hinnan suhteen.
 • Vahvistuva maailmantalous aiheuttaa voimakkaan teollisuuden kysynnän elpymisen.

Perinteiset ja uudet hopeateknologiat

Hopean perinteisiin käyttötapoihin kuuluvat kolikot ja mitalit, teolliset sovellukset, korut, hopeaesineet ja valokuvaus. Hopean fysikaalisia ominaisuuksia ovat sitkeys, sähkönjohtavuus, muokattavuus ja heijastuskyky. Hopean käyttö teollisissa sovelluksissa lisääntyy jatkuvasti ja kattaa mm. hopean käytön haavasiteissä, akuissa, kovajuotoksissa ja juottamisessa, autojen katalysaattoreissa, matkapuhelimen kuorissa estämään bakteereiden leviämistä, elektroniikassa ja piirilevyissä, galvanoinnissa, laakerien karkaisussa, musteissa, peileissä, aurinkokennoissa, vedenpuhdistuksessa ja puun homehtumisenestokäsittelyssä. Hopeaa käytetään pienoisantenneihin RFID-laitteissa (Radio Frequency Identification Devices), joita käytetään pelimerkeissä, moottoritiemaksujen keräyslaitteissa, bensiinin myyntilaitteissa, passeissa ja tavaralähetysten seurantaan. Elohopea ja hopea, hammasamalgaamin pääkomponentit, ovat biosidejä, ja niiden käyttö amalgaamissa estää hammasmätää.

Hopeaa käytettiin platinaa korvaavana metallina autojen katalysaattoreissa. Hopeaa käytettiin myös vaatteissa auttamaan kehon lämmön säätämisessä ja ​​estämään hajua kengissä ja urheilu- ja arkipäivävaatteissa. Pienten hopeamäärien käyttö haavojen ja pienten ihotulehdusten hoitositeissä on myös kasvussa.

Alla on lueteltu joitain hopean pääkäyttötapoja.

 • Photography
 • Valokuvaus
 • Aurinkokennot
 • Akut
 • Laakerit
 • Kovajuotokset ja juotokset
 • Katalyytit
 • Kolikot
 • Sähkötekniikka
 • Elektroniikka
 • Galvanointi
 • Lääketieteen sovellukset
 • Korut ja hopeaesineet
 • Peilit ja pinnoitteet
 • Aurinkoenergia
 • Veden puhdistus
 • Antibakteeriset tarkoitukset

Hopean historia

Hopean historiallisen ja kulttuurisen kontekstin suhteen ja lisätiedon löytämiseksi lukijaa kehotetaan käymään Silver Instituten erinomaisella verkkosivulla: Silver Institute / History of Silver.

Varannot

Hopeaa saadaan primäärituotteena kaivoksista Meksikossa, Perussa ja Australiassa, lueteltuna alenevan tuotantomäärän järjestyksessä. Hopeaa saadaan myös sivutuotteena lyijy-sinkkikaivoksista, kuparikaivoksista ja kultakaivoksista, lueteltuna alenevan tuotantomäärän järjestyksessä. Monimetalliset hopeaa sisältävät malmiesiintymät muodostavat yli kaksi kolmasosaa maailman hopeavarannoista. Uusimmat hopealöydöt on tehty kultaesiintymien yhteydessä, mutta hopeaa sivumetallina sisältävät kupari ja lyijy-sinkkiesiintymät muodostavat jatkossakin merkittävän osan tulevista varoista ja varannoista.

Kullan ja hopean hintasuhde

36 year gold silver ratio

Kaavio yllä: Kullan ja hopean hintasuhde 1975-2013 (Lähde: goldprice.org).

 

Kaavio yllä: Kullan ja hopean hintasuhde (tiedot ennen vuotta 1968 interpoloitu).

 

Kaavio yllä: Kullan ja hopean hintasuhde kuukausittain yhdistettynä hopean hintakaavioon. Lähde: www.gold-eagle.com.

 

Hopean hinta

Kaavio yllä: Hopean maailmanmarkkinahinta vuodesta 1979 vuoteen 2008. Tiedot Silver Institutesta. Kaavion koonnut Sotkamo Silver Oy.

Yleismaailmallinen tarjonta

Maailman hopeakaivosten tuotanto kasvoi 22 200 tonniin, joka johtuu tuotannon kasvusta uusissa ja olemassaolevissa monimetallikaivoksissa. Globaalinen hopean tuotanto lisääntyi johtuen kokovuotisesta tuotannosta Bolivian San Cristobal -kaivoksessa, Dolores- ja Parmarejo-kaivoksissa Meksikossa ja Kupol-esiintymässä Venäjällä. Useiden argentiinalaisten kaivosten tuotanto lisääntyi myös. Hopean tuotanto kasvoi lyijy-sinkkikaivoksissa, kuten Lucky Friday -kaivoksessa Idahossa, jossa tuotanto oli korkeimmillaan 10 vuoteen. Greens Creek  -kaivoksen tuotantoa Alaskassa lisättiin parantuneilla louhintatekniikoilla, ja tuotanto Bingham Canyon -kaivoksessa Utahissa nousi johtuen lisätystä murskaimen suoritustehosta. Heinäkuussa Rochester-kaivos Nevadassa valmistautui louhimaan uusia malmivyöhykkeitä, jotka lisäävät kaivoksen toiminta-aikaa useilla vuosilla.