Tietoa lyijystä

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

Kemiallinen merkki Pb (plumbum)
Järjestysluku 82
Kemiallinen luokka Muut metallit
Atomimassa 207.2
Tiheys 11340 kg/m3
Väri Sinertävän valkoinen
Sulamispiste 327 °C
Kiehumispiste 1749 °C
Höyrystymislämpö 177.7 kJ/mol
Sulamislämpö 4.8 kJ/mol
Kovuus 2,5 (Mohs)
Ominaislämpökapasiteetti  0,130 kJ/kg K
Sähkönjohtavuus 4.81 MS/m
Lämmönjohtavuus (300 K) 35,3W/(m.K)

Merkittävät ominaisuudet

Lyijyllä on kirkas kiilto ja se  on tiheä, taipuisa, hyvin pehmeä, erittäin muokattava, sinertävän valkoinen metalli, jolla on huono sähkönjohtavuus. Se kestää myös hyvin korroosiota ja tämän takia sitä käytetään syövyttävien nesteiden (esim. rikkihapon) säilytykseen.

Historia

Ihmiset ovat käyttäneet lyijyä vähintään 7000 vuoden ajan, pääasiassa siksi, että lyijyä  esiintyy laajalti ja sitä on helppo louhia ja käsitellä. Lyijy mainitaan jo Vanhassa testamentissa. Alkemistien mielestä lyijy oli vanhin metalli ja he liittivät sen Saturnus-planeettaan. Rooman keisarin tunnuksella varustettuja lyijyputkia käytettiin arvomerkkinä joissakin maissa. Lyijyn symboli Pb on lyhenne latinan sanasta plumbum. Englannin kielen sana ’plumbing’ (putkistot/putkityöt) johtuu tästä latinan juuresta.

Esiintyminen

Lyijyä löytyy yleensä sinkki-, hopea- ja kuparimalmin yhteydessä ja se rikastetaan yhdessä näiden metallien kanssa. Pääasiallinen lyijymineraali on lyijyhohde (PbS). Muita yleisiä lajikkeita ovat serussiitti (PbCO3) ja anglesiitti (PbSO4).

Tilastotietoa

Sinkki ja lyijy ovat kaksi eniten käytettyä värimetallia alumiinin ja kuparin jälkeen ja ne ovat elintärkeitä aineita jokapäiväisessä elämässä.

ILZSG:n (International Lead and Zinc Study Group) kuukausittaiset tiedot on lueteltu alla. Yksityiskohtaista tietoa lyijyn ja sinkin tarjonnasta, kysynnästä, myynnistä, varastoista ja hinnasta on saatavilla ryhmän 68-sivuisestan kuukausijulkaisusta "Lead and Zinc Statistical Bulletin". Lisätietoja varten valitse 'Publications' päävalikosta.

Lähde: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org