Tietoa lyijystä

Kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet

Kemiallinen merkki Pb (plumbum)
Järjestysluku 82
Kemiallinen luokka Muut metallit
Atomimassa 207.2
Tiheys 11340 kg/m3
Väri Sinertävän valkoinen
Sulamispiste 327 °C
Kiehumispiste 1749 °C
Höyrystymislämpö 177.7 kJ/mol
Sulamislämpö 4.8 kJ/mol
Kovuus 2,5 (Mohs)
Ominaislämpökapasiteetti  0,130 kJ/kg K
Sähkönjohtavuus 4.81 MS/m
Lämmönjohtavuus (300 K) 35,3W/(m.K)

Merkittävät ominaisuudet

Lyijyllä on kirkas kiilto ja se  on tiheä, taipuisa, hyvin pehmeä, erittäin muokattava, sinertävän valkoinen metalli, jolla on huono sähkönjohtavuus. Se kestää myös hyvin korroosiota ja tämän takia sitä käytetään syövyttävien nesteiden (esim. rikkihapon) säilytykseen.

Historia

Ihmiset ovat käyttäneet lyijyä vähintään 7000 vuoden ajan, pääasiassa siksi, että lyijyä  esiintyy laajalti ja sitä on helppo louhia ja käsitellä. Lyijy mainitaan jo Vanhassa testamentissa. Alkemistien mielestä lyijy oli vanhin metalli ja he liittivät sen Saturnus-planeettaan. Rooman keisarin tunnuksella varustettuja lyijyputkia käytettiin arvomerkkinä joissakin maissa. Lyijyn symboli Pb on lyhenne latinan sanasta plumbum. Englannin kielen sana ’plumbing’ (putkistot/putkityöt) johtuu tästä latinan juuresta.

Esiintyminen

Lyijyä löytyy yleensä sinkki-, hopea- ja kuparimalmin yhteydessä ja se rikastetaan yhdessä näiden metallien kanssa. Pääasiallinen lyijymineraali on lyijyhohde (PbS). Muita yleisiä lajikkeita ovat serussiitti (PbCO3) ja anglesiitti (PbSO4).

Tilastotietoa

Sinkki ja lyijy ovat kaksi eniten käytettyä värimetallia alumiinin ja kuparin jälkeen ja ne ovat elintärkeitä aineita jokapäiväisessä elämässä.

ILZSG:n (International Lead and Zinc Study Group) kuukausittaiset tiedot on lueteltu alla. Yksityiskohtaista tietoa lyijyn ja sinkin tarjonnasta, kysynnästä, myynnistä, varastoista ja hinnasta on saatavilla ryhmän 68-sivuisestan kuukausijulkaisusta "Lead and Zinc Statistical Bulletin". Lisätietoja varten valitse 'Publications' päävalikosta.

Maaiman jalostetun lyijyn tuotanto ja käyttö 2005-2010
000 tonnia 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2009/2010
  Tamm.-Helm. Mar. Joul. Jamm. Helm.
Kaivostuotanto 3423 3525 3626 3890 4014 524 544 362.4 382.6 280.6 263.6
Metallituotanto 7624 7935 8126 8653 8820 1338 1387 766.1 786.5 717.6 669.2
Metallin käyttö 7786 8063 8182 8648 8757 1277 1377 763.7 789.5 714.7 662.5

Lähde: International Lead and Zinc Study Group http://www.ilzsg.org