Malmitutkimuksesta kaivokseksi

Kuva. Arvoketju malmitutkimuksesta kaivokseksi

 

Malminetsintälupa (aikaisemmin: valtaus)
Lupa yksinoikeudella tutkia sisältääkö valittu alue metallimalmia. Malminetsintälupa mahdollistaa etsintävaiheessa tehtyjen investointien suojauksen. Sisältää sitoumuksen maaperän palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa ja korvauksen maanomistajalle.

Geologinen analyysi
Pintanäytteiden tai kairausnäytteiden tutkimus, jotta saadaan lisätietoa esiintymän laadusta.

Poraus/kairaus
Timanttikairaus, iskuporaus tai RC ja/tai soijakairaus, tarkoituksena kerätä tietoa jota voi käyttää esiintymän tasojen ja jakautuman geologiseen mallinnukseen

Koelouhinta ja pilottikkeet
Pienimuotoinen kaivostoiminta, jotta saadaan luotettava käsitys valitusta prosessiratkaisusta ja voidaan todentaa geologiset mittaustulokset sekä saada osoitus tulevasta säännöllisestä toiminnasta.

Toteutettavuustutkimukset - Feasibility studies
Kaivostoiminnan taloudellisen kannattavuuden laskelmat, tarpeelliset toiminnan rahoituksen saamiseen

Kaivostoiminta
Metalli/mineraalikonsentraatin tuottaminen jatkojalostettavaksi metalliksi sulatossa.

 

Lyhennykset ja mittayksiköt

   1 troy unssi (tr oz) = 31,103 grammaa
   1 kilogramma (kg) = 32,15 troy unssia
   1 troy-naula = 12 troy unssia     
   1 karaatti  (metrinen) (timantti)           = 200 milligrammaa
   1 avoirdupois-unssi  = 28,35 grammaa
   1 flask (fl) = 76 naulaa, avoirdupois
   1 karaatti (kulta) = 1/24 osa
   1 kilogramma (kg) = 2 204,6 naulaa (avoirdupois)
   1 pitkä tonni (long ton) (lt) = 2 240 naulaa (avoirdupois)
   1  pitkätonniyksikkö (long ton unit, LTU)
       - pitkä kalsinoitu tonni (LCT)
       - pitkä kuiva tonni (LDT)
= 1%  pitkästä tonnista eli 22,4 naulaa (avoirdupois)
    - kidevesi poisluettuna
    - poisluettuna liiallinen vapaa kosteus
   1 tonni (t) = 2 204,6 naulaa (avoirdupois)) eli 1000 kiloa
   1 tonni (t) = 1,1023 lyhyttä tonnia
   1 tonniyksikkö (MTU)
       - kuiva tonni (MDT)
= 1% 1 tonnista tai 10 kiloa
     - poisluettuna liiallinen vapaa kosteus
   1 naula (lb) = 453,6 grammaa
   1 lyhyt tonni (st) = 2 000 naulaa avoirdupois)
   1 lyhyttonniyksikkö (stu)
       - Lyhyt kuiva tonni (sdt)
= 1% 1 lyhyestä tonnista or 20 naulaa (avoirdupois)
     - poisluettuna liiallinen vapaa kosteus

 (Avoirdupois on järjestelmä mitata painoja ja se perustuu siihen, että kilossa on kuusitoista unssia ja avoirdupois-unssi on noin 28,35 grammaa, ei 31,103 grammaa. Metrijärjestelmän perustuu grammaan, ja avoirdupois järjestelmä perustuu paunaan.