Yhtiön johto

Etusivu » Yhtiö » Johto

Osakeomistukset ja kaupankäyntitiedot ovat julkisesti saatavilla Finansinspektionin sisäpiirirekisterissä: Finansinspektionen's insider register.

Timo Lindborg

Konserninjohtaja 1 alkaen. toukokuuta 2010. Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri ja filosofian kandidaatti geologiassa. Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja. Dosentti Oulun yliopistossa, alana Kaivosteollisuuden liiketoimintaprosessit. Aikaisemmin Endomines AB:n, Endomines Oy:n ja Kalvinit Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus kaivoshankkeista ja pohjoismaisista yhtiöistä. Syntynyt 1955.

http://se.linkedin.com/pub/timo-lindborg/43/48b/a47

Osakeomistus: 3 605 127.

 


Paul Johnsson

Talousjohtaja toukokuusta 2017 alkaen.

Paul Johnssonilla on ekonomin tutkinto (M.sc.) Umeån Yliopistosta (M.sc.). Hän on toiminut aikaisemmin 6 vuotta kontrollerina kaivosteollisuuden palveluksessa. Syntynyt 1971.

Osakeomistus: 0.

 

 Ilkka Tuokko

Hallituksenpuheenjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen ja johtoryhmän jäsen. Ilkka Tuokolla on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta. Aiempi Mondo Minerals B.V.:n Group Geology & Mining Manager. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Ilkka Tuokolla on Australian JORC'in ja Ruotsin SveMin'in mukainen ”Competent Person” status
Hallituksen jäsen 2010-2011. Syntynyt 1950

Osakeomistus: 5 800.

Arttu Ohtonen

Emoyhtiö Sotkamo Silver AB:n varatoimitusjohtaja huhtikuusta 2018 alkaen. Arttu Ohtonen on tehnyt töitä yhtiössä vuodesta 2012. Lisäksi hänen päävastuualueenaan on Hopeakaivoksen ja tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n ympäristö-, turvallisuus-, työhyvinvointi- sekä laatupäällikön ja vastuullisuuteen liittyvät tehtävät. Hän on aikaisemmnin toiminut Sotkamo Silverin Oy:n ympäristöjohtajana ja toimitusjohtajana. Hän on myös hyväksytty Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöksi, jossa tehtävässä hän tulee myös jatkamaan. Arttu Ohtosella on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopisto, prosessitekniikka, teollisuuden ympäristö- ja biotekniikan opintosuunta. Syntynyt 1985.

 Osakeomistus: 0.

Arto Suokas

Arto Suokas on toimitusjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä huhtikuusta 2018 alkaen ja johtoryhmän jäsen. Arto Suokkaalla diplomi-insinöörin tutkinto  ja kaivostekniikasta Helsingin teknillisestä korkeakoulusta (Aalto yliopisto) ja MBA tutkinto (Technology Management), La Trobe University, Melbourne. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Syntynyt 1958

 Osakeomistus: 30 000.