Yhtiön johto

Etusivu » Yhtiö » Johto

Osakeomistukset ja kaupankäyntitiedot ovat julkisesti saatavilla Finansinspektionin sisäpiirirekisterissä: Finansinspektionen's insider register.

.
 Erkki Kuronen

Erkki Kuronen

Erkki Kuronen on toimitusjohtaja Suomen Silver AB:ssa 29.6.2020 alkaen ja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä toukokuusta 2019 alkaen. Erkki Kuronen johtoryhmän jäsen. Erkki Kurosella on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta.

Erkillä on yli 20 vuoden työkokemus kaivosalalta malminetsinnän, mallinnuksen ja malmiarvioiden laadinnan sekä kaivos- ja tuotantogeologian parissa. Hän on toiminut Group Geology and Mining Managerina Mondo Mineralsilla. Hän on Australian Institute of Mining and Metallurgy’n (AusIMM) jäsen ja hänellä on ”Competent Person , AusIMM” -status. Syntynyt 1970

 Osakeomistus: 2 300.

 

 Ilkka Tuokko

Hallituksenpuheenjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen ja johtoryhmän jäsen. Ilkka Tuokolla on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta. Aiempi Mondo Minerals B.V.:n Group Geology & Mining Manager. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Ilkka Tuokolla on Australian JORC'in ja Ruotsin SveMin'in mukainen ”Competent Person” status
Hallituksen jäsen 2010-2011. Syntynyt 1950

Osakeomistus: 5 800.

Arttu Ohtonen

Emoyhtiö Sotkamo Silver AB:n varatoimitusjohtaja huhtikuusta 2018 alkaen. Arttu Ohtonen on tehnyt töitä yhtiössä vuodesta 2012. Lisäksi hänen päävastuualueenaan on Hopeakaivoksen ja tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy:n ympäristö-, turvallisuus-, työhyvinvointi- sekä laatupäällikön ja vastuullisuuteen liittyvät tehtävät. Hän on aikaisemmnin toiminut Sotkamo Silverin Oy:n ympäristöjohtajana ja toimitusjohtajana. Hän on myös hyväksytty Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöksi, jossa tehtävässä hän tulee myös jatkamaan. Arttu Ohtosella on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopisto, prosessitekniikka, teollisuuden ympäristö- ja biotekniikan opintosuunta. Syntynyt 1983.

 Osakeomistus: 0.