Yhtiön johto

Etusivu » Yhtiö » Johto

Osakeomistukset ja kaupankäyntitiedot ovat julkisesti saatavilla Finansinspektionin sisäpiirirekisterissä: Finansinspektionen's insider register.

Timo Lindborg

Konserninjohtaja 1 alkaen. toukokuuta 2010. Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri ja filosofian kandidaatti geologiassa. Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja. Dosentti Oulun yliopistossa, alana Kaivosteollisuuden liiketoimintaprosessit. Aikaisemmin Endomines AB:n, Endomines Oy:n ja Kalvinit Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus kaivoshankkeista ja pohjoismaisista yhtiöistä. Syntynyt 1955.

http://se.linkedin.com/pub/timo-lindborg/43/48b/a47

Osakeomistus: 3 605 127.

 


Paul Johnsson

Talousjohtaja toukokuusta 2017 alkaen.

Paul Johnssonilla on ekonomin tutkinto (M.sc.) Umeån Yliopistosta (M.sc.). Hän on toiminut aikaisemmin 6 vuotta kontrollerina kaivosteollisuuden palveluksessa. Syntynyt 1971.

Osakeomistus: 0.

 

 Ilkka Tuokko

Hallituksenpuheenjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen ja johtoryhmän jäsen. Ilkka Tuokolla on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta. Aiempi Mondo Minerals B.V.:n Group Geology & Mining Manager. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Ilkka Tuokolla on Australian JORC'in ja Ruotsin SveMin'in mukainen ”Competent Person” status
Hallituksen jäsen 2010-2011. Syntynyt 1950

Osakeomistus: 5 800.

Arttu Ohtonen

Toimitusjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen. Arttu Ohtonen on tehnyt töitä yhtiössä vuodesta 2012. Hän on aikaisemmnin toiminut Sotkamo Silverin ympäristöjohtajana. Hän on myös hyväksytty Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöksi, jossa tehtävässä hän tulee myös jatkamaan. Arttu Ohtosella on diplomi-insinöörin tutkinto Oulun yliopisto, prosessitekniikka, teollisuuden ympäristö- ja biotekniikan opintosuunta. Syntynyt 1985.

 Osakeomistus: 0.