Yhtiön hallitus

Osakeomistukset ja kaupankäyntitiedot ovat julkisesti saatavilla Ruotsin Finansinspektionin sisäpiirirekisterissä. 


Mauri Visuri
Puheenjohtaja vuodesta 2011, hallituksen jäsen vuodesta 2010.

 Mauri Visuri on ekonomi (kauppatieteiden maisteri) Vaasan yliopistosta ja konetekniikan insinööri Vaasan ammattikorkeakoulusta. Hänellä on laaja kokemus kaivos- ja prosessiteollisuudesta. Visuri toimii toimitusjohtajana Teknoventure Management Oy. Hänellä on muutamia hallitusjäsenyyksiä myös muissa Teknoventuren kohdeyrityksissä. 

Osakeomistus: 0

Jarmo Vesanto
Hallituksen jäsen 2013 alkaen.

Jarmo Vesannolla on filosofian maisterin tutkinto geologiasta Oulun yliopistosta, ja pitkä kokemus kansainvälisestä malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta käsittäen 25 vuotta Outokummun palveluksessa Suomessa, Australiassa ja Kanadassa. Vuosina 2005 – 2014 hän toimi Altona Mining Ltd:n Suomen toimintojen johtajana, ja tämän jälkeen kolme vuotta Boliden Kylylahti Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana ennen eläkkeelle siirtymistään maaliskuussa 2017. Vuonna 2015 Vesannolle myönnettiin ”Fennoscandian Exploration and Mining Special Award” hänen tekemästä työstä malminetsinnän ja kaivostoiminnan hyväksi.

Hänellä on riippumaton asema suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin.

Osakeomistus: 0.


Teuvo Jurvansuu 
Hallituksen jäsen 2010 alkaen.

Teuvo Jurvansuulla on 35 vuoden kokemus kaivosteollisuudessa. Hän on tehnyt Outokumpu Oy:llä pitkän uran, joka alkoi jo 1974 ja jatkui vuoteen 2001. Teuvo Jurvansuu työskenteli tuona aikana Suomessa useissa kaivoksissa, esimerkiksi Vihanti, Keretti, Enonkoski ja Pyhäsalmi. Hänellä oli useita toimia, mukaanlukien huoltoinsinööri, kaivostyönjohtaja, kaivosjohtaja, ja johtaja. Vuonna 2001 hän aloitti Pyhäsalmi Mine Oy:n ja Inmet Finland Oy:n toimitusjohtajana. Hän jäi näistä toimista eläkkeelle vuonna 2009.

Osakeomistus: 0.

 
Matti Rusanen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Matti Rusasella on maatalous-metsätieteiden maisterintutkinto Helsingin yliopistosta ja eMBA tutkinto Tampereen yliopistosta (vakuutus- ja rahoituspalvelut).
 
Matilla on 30 vuoden kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Ennen eläkkeellesiirtymistään hän toimi arvopaperisijoitusjohtajana Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa.
 
Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin.
 
Osakeomistus: 0.

 

 Ilkka Tuokko

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Hallituksenpuheenjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen. Ilkka Tuokolla on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta. Aiempi Mondo Minerals B.V.:n Group Geology & Mining Manager. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Ilkka Tuokolla on Australian JORC'in ja Ruotsin SveMin'in mukainen ”Competent Person” status.
Hallituksen jäsen 2010-2011.

Osakeomistus: 5 800.

 

Hallituksen nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta Sotkamo Silver AB:n vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokuntaan kuuluvat:

Leena Siirala (puheenjohtaja), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Anna Kilpi, henkilöstö – ja lakiasianjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy

Mauri Visurii, toimitusjohtaja, Teknoventure Management Oy

 

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii:
Bertil Brinck, asianajaja, A1 Advokater KB

Bertil Brinck vastaanottaa aloitteita ja esityksiä ja vastaa osakkeenomistajien kysymykseen nimitysvaliokunnasta ym. asioista.

Bertil Brinck on tavoitettavissa puhelimitse: +46 8 545 811 00

sähköposti: bertil.brinck@a1advokater.se