Yhtiön hallitus

Osakeomistukset ja kaupankäyntitiedot ovat julkisesti saatavilla Ruotsin Finansinspektionin sisäpiirirekisterissä. 


Eeva-Liisa Virkkunen 

Puheenjohtaja 2020 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen.

Eeva-Liisa Virkkunen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi (KTM) Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Hän on Metso Oyj:n talousjohtaja. Hänellä on yli 30 vuoden laaja kokemus talouden ja hallinnon tehtävistä mm.  kaivosalan pörssiyhtiöistä mukaan lukien yritysostot, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt, myynnit ja muutoksenhallinta.

Osakeomistus: 0.

Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin.
***


Jarmo Vesanto
Hallituksen jäsen 2013 alkaen.

Jarmo Vesannolla on filosofian maisterin tutkinto geologiasta Oulun yliopistosta, ja pitkä kokemus kansainvälisestä malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta käsittäen 25 vuotta Outokummun palveluksessa Suomessa, Australiassa ja Kanadassa. Vuosina 2005 – 2014 hän toimi Altona Mining Ltd:n Suomen toimintojen johtajana, ja tämän jälkeen kolme vuotta Boliden Kylylahti Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtajana ennen eläkkeelle siirtymistään maaliskuussa 2017. Vuonna 2015 Vesannolle myönnettiin ”Fennoscandian Exploration and Mining Special Award” hänen tekemästä työstä malminetsinnän ja kaivostoiminnan hyväksi.

Osakeomistus: 0.

Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin.
***

Maria Neovius
Hallituksen jäsen 2019 alkaen.

Maria Neoviuksella oikeustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta, oikeustieteellinen tiedekunta - LLM. Maria Neovius on Suomen Malmijalostus Oy:n päälakimies. Hän on aiemmin toiminut partnerina asianajotoimistossa Hannes Snellmanissa Suomessa ja asianajajana ja avustavana asianajajana Dittmar & Indrenius -asianajotoimistossa, Suomessa.

Osakeomistus: 0.

Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin.
***

 

 Ilkka Tuokko

Hallituksen jäsen vuodesta 2017.

Hallituksenpuheenjohtaja Suomen tytäryhtiössä Sotkamo Silver Oy:ssä marraskuusta 2015 alkaen. Ilkka Tuokolla on filosofian maisterin tutkinto geologiassa ja mineralogiassa Oulun Yliopistosta. Aiempi Mondo Minerals B.V.:n Group Geology & Mining Manager. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kaivosprojekteista ja kansainvälisistä kaivosyhtiöistä. Ilkka Tuokolla on Australian JORC'in ja Ruotsin SveMin'in mukainen ”Competent Person” status.
Hallituksen jäsen 2010-2011.

Osakeomistus: 5 800.

Ilkka Tuokko on riippuvainen suhteessa yhtiöön, mutta riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja muihin osakkaisiin.
***

Karri Alameri, syntynyt 1963
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Karri Alameri on valmistunut ekonomiksi Umeån Yliopistosta sekä suorittanut CEFA tutkinnon. Hän toimii Säästöpankkien
liiketoimintajohtajana sekä SP-Henkivakuutus Oyn toimitusjohtajana. Karri toimii myös Nohas ABn ja Notasa ABn hallituksen puheenjohtajana. Hän on aiemmin ollut mm. varainhoidon johtajana OP-ryhmässä sekä Carnegiella ja Danske Bankissa.

Karrilla on yli 30 vuoden laaja kokemus pankki- ja rahoitusalalta useista pohjoismaisista pankeista ja rahoituslaitoksista.

Osakeomistus: 0
Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin

***

Sixten Sunabacka, syntynyt 1960
Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Sixten Sunabacka on valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (metsänhoitaja) Helsingin Yliopistosta sekä hän on suorittanut eMBA-tutkinnon. Hän toimii Sufor Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut Tornator Oyj:n toimitusjohtajana, strategiajohtajana Työ- ja Elinkeinoministeriössä sekä UPM Oyj:n metsäjohtajana.

Sixten on kokenut metsätalouden ja -teollisuuden sekä kiertotalouden johtaja, jolla on laaja kokemus mm. muutosjohtamisesta sekä toimialojen strategisesta kehittämisestä.

Osakeomistus: 0
Hän on riippumaton suhteessa yhtiön johtoon ja osakkaisiin

***

 

Hallituksen nimitysvaliokunta

Se osakkeenomistaja, jolla on eniten osakkeita elokuun 31 päivänä valitsee yhdessä kolmen seuraavaksi suurimman osakkeen omistajan kanssa kolme jäsentä nimitysvaliokuntaan.

Nimitysvaliokunta Sotkamo Silver AB:n vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle koostuu seuraavista henkilöistä:

  • Leena Siirala (puheenjohtaja), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Timo Kärkkäinen, Suomen Malmijalostus Oy
  • Mauri Visuri, toimitusjohtaja, Teknoventure Management Oy

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii:
Bertil Brinck, asianajaja, A1 Advokater KB

Bertil Brinck vastaanottaa aloitteita ja esityksiä ja vastaa osakkeenomistajien kysymykseen nimitysvaliokunnasta ym. asioista.

Bertil Brinck on tavoitettavissa puhelimitse: +46 8 545 811 00

sähköposti: bertil.brinck@a1advokater.se